Opcje Usług Montażowych w firmie Oknosystem.pl

Opcja trzecia


Usługa kompleksowego montażu okien szwedzkich w budynku

a.   Dowóz stolarki do Zamawiającego w granicach miasta Krakowa.
b.   Rozładunek nowej stolarki i przeniesienie do miejsca montażu.
c.   Zabezpieczenie folią ochronną podłogi w pomieszczeniach w okolicy montowanej stolarki.
d.   Demontaż starej stolarki, bez odzysku.
e.   Oczyszczenie otworów.
f.    Wykonanie otworów w ramie, w przypadku montażu na stalowych dyblach montażowych.
g.   Prawidłowe ustawienie stolarki w przygotowanych do montażu otworach
     (w poziomie i pionie ram okiennych).
h.   Montaż nowej stolarki za pomocą klinów drewnianych, kotew systemowych wraz ze śrubami
      montażowymi, lub stalowymi dyblami montażowymi.*
i.    Uzupełnienie szczelin do 4 cm. pomiędzy stolarką a murem specjalną pianą montażową 
      poliuretanową, oraz silikonem uniwersalnym.
j.    Uzupełnienie ubytków szpalet do 6 cm. powstałych na wskutek demontażu starych okien,
      na zewnątrz, i wewnątrz pomieszczenia (gotowymi zaprawami tynkarskimi).
k.   Oczyszczenie stolarki z pianki i zaprawy.
l.    Zdjęcie folii ochronnych z profili oraz oczyszczenie szyb z nieczystości.
ł.    Sprawdzenie funkcjonowania i regulacja stolarki.
m.  Załadunek starej stolarki.
n.   Ogólne sprzątanie po montażowe.
o.   Wywóz i utylizacja starej stolarki i gruzu.* Sposób montażu stolarki za pomocą kotew montażowych lub dybli przewiercanych przez ościeżnicę jak również elementów
   dodatkowych takich jak parapety, nawiewniki, roletki itp. pozostaje jedynie w gestii montażystów.Informacje dodatkowe:
Do wyżej opisanych 4 opcji montażu stolarki otworowej, istnieje możliwość zastosowania tzw. „ciepłego montażu”, czyli trwałego i skutecznego uszczelnienia tych miejsc, w których osadzane są okna. Stosuje się w tym celu nie tylko tradycyjną piankę montażową, ale również dodatkowe materiały termoizolacyjne, takie jak: folie, taśmy uszczelniające czy taśmy paroszczelne. Do prawidłowego przeprowadzenia tzw. „ciepłego montażu” niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie przez Zamawiającego gładkiej powierzchni w miejscu montażu okien. W przypadku nie zastosowania się Zamawiającego do powyższych zaleceń montaż nie odbędzie się, a wszelkie tego konsekwencje (w tym również finansowe) ponosi Zamawiający. Efekt zastosowania tzw. „ciepłego montażu” to: znaczące obniżenie kosztów zużycia energii (eliminowanie niekontrolowanej ucieczki ciepła), ograniczenie zwilgocenia połączeń i możliwości powstawania zgrzybienia oraz poprawa mikroklimatu pomieszczenia (znaczące ograniczenie występowania zjawisk liniowych mostków termicznych wokół okna, co przekłada się na niwelowanie ogromnych różnic temperatur w strefi e przyokiennej i wewnątrz pomieszczenia). Tak rozumiany montaż jest opcją dodatkową (niestandardową – stosowaną jedynie na życzenie klienta), która wymaga indywidualnej kalkulacji.

Podczas wykonywania usługi montażowej może nastąpić uszkodzenie elementów wykończenia takich jak: płytek ceramicznych, terakoty, tapet, paneli, listew, progów, itp., za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku odpadnięcia muru, elewacji zewnętrznej lub wewnętrznej o większej powierzchni niż jest to zawarte w Opcjach Usług Montażowych, w takim przypadku uzupełnienie powstałych ubytków nie wchodzi w zakres usługi montażu i wymaga dopłaty.

W trakcie dokonywania pomiaru nie jest możliwe określenie sposobu pierwotnie osadzonych parapetów. Parapety które można łatwo zdemontować są traktowane jako podstawowa usługa montażu i nie wymaga dopłaty, natomiast usługa demontażu parapetów zbrojonych, na trwale połączonych z murem jest traktowana jako usługa dodatkowa która wymaga dopłaty.

Firma
Oknosystem.pl  może wykonać prace dodatkowe po zawarciu odrębnej Umowy na wykonanie usługi, według indywidualnej wyceny.

W Opcjach Montażowych 2, 3, 4 mogą wystąpić różnice pomiędzy stanem przedmontażowym, a stanem pomontażowym, przejawiające się tym, że stolarka może być od strony zewnętrznej lub wewnętrznej zbytnio odsłonięta bądź schowana w ścianie.

W trakcie wykonywania usługi montażu może wystąpić konieczność zastosowania materiałów dodatkowych nieprzewidzianych w opcjach montażowych np. poszerzenie ramy itp.


Serwis okien i drzwi

Firma
Oknosystem.pl  zajmuje się
również usługami w zakresie serwisu okien i drzwi pochodzenia naszej produkcji oraz innych producentów.

 • Naprawa okien PCV Kraków
 • Naprawa okuć okiennych
 • Naprawa okuć drzwiowych
 • Wymina uszczelek w oknach
 • Wymiana zasuwnic okiennych
 • Wymiana elementów okuć w oknie
 • Naprawa zamków drzwiowych
 • Wymiana zasuwnic drzwiowych
 • Regulacja okien Kraków
 • Smarowanie okien i drzwi
 • Serwis okien PCV Kraków
 • Serwis okien drewnianych Kraków
 • Doposażenie okuć okiennych
 • Wymiana szyby w oknie
 • Konserwacja okien Kraków
 • Poprawa montażu źle zamontowanych okien i drzwi