W okresie od 19 do 30.06.2018
Biuro będzie nieczynne z powodu urlopu.


Montaż w warstwie ocieplenia

 
 


Czy system EIFS (MOWO) jest zgodny z kulturą budowlaną? Wielu architektów słusznie krytykuje zjawisko wnęki okiennej, które od dawna występuje w wielowarstwowych, mocno izolowanych ścianach zewnętrznych. Można go jednak uniknąć, jeżeli okno będzie umieszczone w płaszczyźnie systemu izolacyjnego, przed litą ścianą.

System montażu okna wystającego, opracowany przez illbruck, jest niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem, wyróżnionym w roku 2012 nagrodą za nowatorstwo econStar. Jest to jedyny klejowy system, jaki przeszedł surowe testy prowadzone przez ift Rosenheim.
W systemie tym stosuje się dwa trójkątne profile. Rama montażowa PR007, wykonana z materiałów z recyklingu, mocowana jest wokół okna. Eliminuje to konieczność stosowania ogólnie kłopotliwego systemu kotew we wrażliwych ścianach z izolacją cieplną.

 

Nośność ramy (200 kg/m) jest całkowicie wystarczająca nawet w wypadku okien z szybami potrójnymi i nie wymaga użycia kotew. Uzupełnieniem systemu jest trójkrawędziowy klin izolacyjny PR008. Do szybkiego i niezawodnego uszczelnienia okna należy użyć uniwersalnej taśmy uszczelniającej TP652 illmod triplex+. Rozwiązanie to można stosować nie tylko w wypadku zewnętrznych dociepleń EIFS. System montażu okien wystających nawet w murze licowym gwarantuje wykonanie profesjonalnego uszczelnienia, zgodnego z poniższym modelem 3-poziomowym.

Połączenie górne Połączenie boczne Połączenie dolne

http://www.internorm-krakow.pl/images_cms/file/HP%20DRZWI%20MODELE%20%202014/hp_AT400_P202-3_2_1.jpg


System montażu Mowo nie wymaga dokładnego planowania harmonogramu wszystkich prac na budowie. Planowany montaż stolarki okiennej można wykonać od razu bez konieczności czekania na docieplenie budynku, oraz użycie wielu elementów montażowych jak np. konsole, kotwy boczne, łączniki potrzebne do ich montażu, pianki PU, podkłady gruntujące, wewnętrzne i zewnętrzne folie izolacyjne, taśmy rozprężne czy kleje do mocowania folii.

 

System Mowo składa się jedynie z 5 elementów, których montaż nie wymaga wielu przygotowań. Poniżej przedstawiamy specyfikację poszczególnych produktów systemu Mowo potrzebnych do montażu okna w strefie ocieplenia.


 

 

   


  

Wykonywanie montażu okien w systemie MOWO nie będzie wydawało się skomplikowane o ile ekipa montażowa opracuje właściwe dla siebie procedury postępowania i zachowa odpowiednią kolejność wykonywania czynności. 

Poniżej przedstawiamy kilkanaście głównych kroków:

1) Należy wygładzić płaszczyzny montażowe na ścianach budynku.
2) Oczyścić płaszczyzny montażowe z zabrudzeń i kurzu.
3) Zagruntować płaszczyzny montażowe na ścianach konstrukcyjnych Primerem AT 140.
4) Zmierzyć otwory ościeży i oznakować poszczególne płaszczyzny montażowe.
5) Odmierzyć odpowiednie dla wymiarów ościeży odcinki profili instalacyjnych PR 007 lub PR 009.
6) Przyciąć profile instalacyjne, (tarcza do drewna), do pożądanych długości i oznakować poszczególne odcinki, aby ułatwić ich instalację w wyznaczonych wcześniej miejscach na ścianie budynku.
7) Nawiercić w profilach instalacyjnych otwory pod łączniki mechaniczne (wkręty).
8) Rozwiercić powierzchniowo otwory na wkręty tak jak przy stosowaniu konfirmatów.
9) Oczyścić z kurzu i pozostałości po odwiertach wszystkie płaszczyzny profili instalacyjnych.
10) Zagruntować Primerem AT 140 przy użyciu pędzla płaszczyzny montażowe profili instalacyjnych w miejscach nakładania kleju SP 340.
11) Przy użyciu akumulatorowego pistoletu do klejów dużej lepkości nanieść na zagruntowaną powierzchnię profilu instalacyjnego dwa równoległe pasy kleju.
12) Docisnąć właściwy odcinek profilu instalacyjnego do odpowiadającego mu zagruntowanego odcinka płaszczyzny montażu na ścianie budynku. Proponujemy następującą kolejność: Element poziomy dolny, elementy pionowe, element poziomy górny.
13) Dociśnięty do ściany odcinek wypoziomować i zamocować czasowo przy użyciu ścisku stolarskiego.
14) Dociśnięty i wypoziomowany odcinek profilu instalacyjnego połączyć trwale ze ścianą konstrukcyjną przy użyciu wkrętów odpowiednich do materiału ściany.

System „MOWO” wymaga szacunku dla technologii. To, że jest stosunkowo łatwy w porównaniu do systemu JB-D nie oznacza wcale, że z jego elementów składowych będących często pochodną skomplikowanych procesów chemiczno-fizycznych można korzystać w sposób dowolny. Należy pamiętać  przede wszystkim o poszanowaniu dla warunków opisanych w kartach technicznych produktów. Czas wiązania kleju SP 340, temperatura aplikacji Primera AT 140 z pewnością będą miały wpływ na jakość i czas wykonania montażu.

Kompleksowy system MOWO wymyślili profesjonaliści od uszczelnień z myślą o profesjonalistach w dziedzinie montażu i inwestorach, którzy mają świadomość, że pozorne oszczędności na etapie budowy przekładają się zazwyczaj na późniejsze usterki oraz wyższe koszty eksploatacji.


Pobierz folder
Serwis okien i drzwi

Firma
Oknosystem.pl  zajmuje się
również usługami w zakresie serwisu okien i drzwi pochodzenia naszej produkcji oraz innych producentów.

 • Naprawa okien PCV Kraków
 • Naprawa okuć okiennych
 • Naprawa okuć drzwiowych
 • Wymina uszczelek w oknach
 • Wymiana zasuwnic okiennych
 • Wymiana elementów okuć w oknie
 • Naprawa zamków drzwiowych
 • Wymiana zasuwnic drzwiowych
 • Regulacja okien Kraków
 • Smarowanie okien i drzwi
 • Serwis okien PCV Kraków
 • Serwis okien drewnianych Kraków
 • Doposażenie okuć okiennych
 • Wymiana szyby w oknie
 • Konserwacja okien Kraków
 • Poprawa montażu źle zamontowanych okien i drzwi