W okresie od 19 do 30.06.2018
Biuro będzie nieczynne z powodu urlopu.

 • Rewolucyjna Nowość - Rekuperator w oknie!
 • Informacje ogólne dotyczące infiltracji pomieszczeń
  • Ile potrzebuję powietrza?
 • Nawiewnik Higrosterowany
  • Dane techniczne
 • Nawiewnik Ciśnieniowy
  • Dane techniczne
 • Profesjonalny montaż nawiewników

Rewolucyjna Nowość - Rekuperator w oknie!

Zupełny przewrót w dziedzinie projektowania recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach!

 

Nowoczesny wymiennik powietrza  pozwala odzyskać aż 86% energii cieplnej, dzięki czemu wietrzone pomieszczenia doznają minimalnej straty temperaturowej. Jest to milowy krok w kierunku eliminacji skomplikowanej rekuperacji powietrza w budynkach pasywnych i energooszczędnych. To rozwiązanie pozwala całkowicie wyeliminować centralny system rekuperacji w budynkach pasywnych i energooszczędnych.

Montaż wymienników w oknie daje duże oszczędności w projektowaniu, poprzez nie wydzielanie pomieszczenia na urządzenia rekuperacyjne, nie prowadzi się również instalacji nawiewno-wymiennej i sprwa zasadnicza, nie ma konieczności czyszczenia tejże instalacji z drobnoustrojów, a jest to czynność konieczna, kosztowna i uciążliwa.

Wymiennik  powietrza zwiększa również bezpieczeństwo, ponieważ w trakcie wymiany powietrza okno pozostaje zamknięte, zachowując ochronę antywłamaniową. Nawet alergicy odetchną z ulgą, gdyż filtry zapobiegają przedostawaniu się do pomieszczeń drobin kurzu i pyłków roślin.

Rekuperator w oknie jest rozwiązaniem wentylacji, który pasuje do estetyki fasad obiektów. Konstrukcja urządzenia pozwala na ukrycie go w murze co powoduje, że wygląd budynku i architektura nie jest zachwiana.

 

Wymiennik obsługuje się wygodnie za pomocą panelu sterującego (blendy) zamontowanego bezpośrednio przy ramie okna. Zarówno wewnątrz i na zewnątrz jest niemal niewidoczny.

W obudowie są zamknięte dwa wentylatory, mające za zadanie odprowadzenie wilgotnego i nieświeżego powietrza z pomieszczeń, wymieniając je na świeże o temperaturze niemal zbliżonej do temperatury pomieszczenia.

Przepływ powietrza jest regulowany w trzech zakresach. Przychodzące powietrze jest ogrzane w wymienniku ciepła.
Czujnik temperatury chroni wymiennik ciepła przed zamarzaniem. Zgromadzony kondensat wody jest sukcesywnie odprowadzany przez zewnętrzną czerpnię na parapet pod oknem.

 

Rekuperator jest urządzeniem nie zależnym od okna, montuje się go wraz z nową stolarką. Wymiennik nadaje się do wszystkich rodzajów okien (drewnianych, z PCV i aluminium) z profili o szerokości zabudowy do 102 mm.
 

Wymagane jest doprowadzenie instalacji elektrycznej o napięciu 230 V, do okna przy krórym będzie montowany rekuperator. Wymiennik ma wbudowany transformator, który redukuje napięcie do 24 V.
Panel sterowania (blenda) pełni również funkcję klapki rewizyjnej, dzięki której można dostać się do wnętrza urządzenia i wymienić filtr.

Dane Techniczne:
Zasilanie: 230V
Ilość dostarczanego powietrza:
Zakres 1: 8 m3/h

Zakres 2: 15 m3/h

Zakres 3/4: 30 m3/h

Zakres 4 - maksymalne przewietrzenie,
po godzinie automatyczny powrót do zakresu 1

Pobór mocy:

Zakres 1: 3,3 W

Zakres 2: 7,6 W

Zakres 3/4: 33 W
Odzysk ciepła: 75% (max 86%)
Wymiary: (H x B x T): 485 x 240 x 98 mm
Blenda: (H x B): 505 x 110 mm
Kolory aluminiowej blendy: biały, srebrny
Wymiary czerpni zewnętrznej: (30xB1xT): 30x80x50 mm

Rekuperator nadaje się zarówno do budynków jedno i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz nowoczesnych budynków pasywnych i energooszczędnych. Rekuperator zapewnia stałą podaż świeżego powietrza. Dzięki regulowanymi poziomami wentylacji, urządzenie szczególnie nadaje się do pomieszczeń, w których generowane jest dużo wilgotnego powietrza zwłaszcza jak kuchnia, łazienka i sypialnia.
Informacje ogólne dotyczące infiltracji pomieszczeń
 
Od 1 stycznia 2009 roku uległy zmianie przepisy dotyczące szczelności okien i drzwi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, Poz. 1238) dotyczącym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki w sposób znaczący uległy zmianie wymagane parametry okien.

Współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3) zachowując jednocześnie treść § 155 ust. 3, który mówi, że w przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego rodzaju wentylacji, niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.

 


Stosowane urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3). (§ 155 ust.4)


Od początku 2009 roku, aby spełnić wymagania nowych przepisów, dostarczając okna do budynków wielorodzinnych należy ze szczególną uwagą uwzględniać zalecenia projektów wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej lub mechanicznej wywiewnej, które określają które okno spełnia w danym przypadku funkcję wentylacyjną i musi być wyposażone w nawiewnik powietrza. W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wszystkie dostarczane okna muszą pozostać szczelne.


Ile potrzebuję powietrza?


W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w
§ 149. punkt 1. określono, iż minimalny strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, nie będących pomieszczeniami pracy, to 20m3/h na osobę przewidzianą w projekcie budowlanym na pobyt stały.

Polska Norma PN-83/B-03430 Az3 2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania określa ilość powietrza, jaką musimy usunąć (a więc i dostarczyć) dla poszczególnych pomieszczeń i wynosi odpowiednio:
 

 
Typ pomieszczenia Strumień powietrza [m3/h]
Kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchenkę gazową lub węglową 70
Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu do trzech osób 30
Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażonej w kuchnię elektryczną w mieszkaniu dla więcej niż trzech osób 50
Dla kuchni bez okna zewnętrznego lub wnęki kuchennej wyposażonej w kuchnię elektryczną 50
Dla łazienki z ustępem lub bez 50
Dla oddzielnego ustępu 30
Dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (garderoba, schowek) 15

 
 

 

Przykład doboru liczby nawiewników dla 3 pokojowego mieszkania z kuchnią posiadającą okno zewnętrzne, łazienką oraz oddzielnym WC.

 1. sumujemy ilość powietrza którą należy usunąć a więc i dostarczyć wg powyższej tabeli: Suma = 70 + 50 + 30 = 150 m3/h
   

  • kuchnia z oknem zewnętrznym i kuchenką gazową - 70m3/h
  • łazienka - 50 m3/h
  • WC - 30 m3/h  
 2. określenie wydajności (przepływu) maksymalnego nawiewnika, który będzie zamontowany w mieszkaniu - np. nawiewnik higrosterowany EMM posiada maksymalny przepływ 35 m3/h
   
 3. dzielimy ilość powietrza, którą należy usunąć (dostarczyć) przez wydajność nawiewnika.
  Liczba nawiewników = 150/35 = 4,3 

W przedstawionym mieszkaniu należy zamontować 4 nawiewniki.

 


Nawiewnik Higrosterowany

Nawiewniki powietrza VENTAIR HIGROSTER służą zaopatrzeniu pomieszczeń w świeże powietrze w sposób kontrolowany zależny od potrzeb użytkowników. Wyposażone są w higrometr sterujący wielkością strumienia powietrza zależnie od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Działają samoczynnie, realizują ideę energooszczędnej wentylacji higrosterowanej stabilizując dodatkowo poziom wilgoci w pomieszczeniach.


Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną.


 

 

 
 

Elementem odpowiedzialnym za automatyczną regulację jest higrometr z czujnikiem poliamidowym, który mierzy wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu i bezpośrednio steruje położeniem przepustnicy nawiewnika. W ten sposób dostosowuje wydajność wentylacji do poziomu wilgotności - zwiększa wydajność przy dużej wilgotności, zmniejsza przy małej. Urządzenie działa samoczynnie i nie wymaga źródła zasilania w energię.

Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych (symetrycznie zawieszona przepustnica, sprzęgło magnetyczne) uzyskano dodatkowo zdolność stabilizacji wielkości strumienia powietrza - własność unikalną wśród nawiewników sterowanych wilgotnością względną (higrosterowanych). Pozwala ona zapobiec nadmiernej wentylacji szczególnie przy silnym wietrze. W ten sposób VENTAIR HIGROSTER łączy w sobie najlepsze cechy nawiewnika higrosterowanego i ciśnieniowego. Urządzenie może być również zamykane ręcznie przy użyciu przełącznika.

Sterownik z higrometrem montowany jest po wewnętrznej stronie okna. Na zewnątrz znajduje się czerpnia powietrza osłaniająca szczelinę przed wodą deszczową. Posiada ona również siatkę przeciw owadom.

Elementy konstrukcyjne nawiewnika wykonane są z wytłaczanych profili aluminiowych. Dla poprawienia właściwości cieplnych i akustycznych urządzenia zastosowano wkładki izolacyjne.

Dane techniczne

 • Przepływ nominalny 23÷30 m3/h; Δp 10Pa
 • Tłumienie akustyczne przy nawiewniku zamkniętym: Dnew = 40 dB
 • Tłumienie akustyczne przy nawiewniku otwartym: Dnew = 37 dB
 • Odporność na przenikanie wody opadowej: 300 Pa.
Kolorystyka
 • Standardowo: biały (RAL 9016), brązowy (RAL 8017), powłoka anodowana
 • Oliwkowa C33 i srebrna B0
 • Na zamówienie: inne kolory wg palety RAL.

Nawiewnik Ciśnieniowy

Nawiewniki VENTAIR II TRDn i VENTAIR II sterowane różnicą ciśnień służą do doprowadzenia stałej, właściwej ilość świeżego powietrza do pomieszczeń. Automatyczne sterowanie ciśnieniowe stabilizuje wydajność nawiewu, zabezpiecza przed nadmierną wymianą powietrza w okresach zimnych i wietrznych, pozwala realizować koncepcję wentylacji kontrolowanej zapewniając komfort i zdrowy klimat wewnątrz pomieszczeń przy oszczędności energii cieplnej.

Stosowane są w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną.


  

Nawiewniki ciśnieniowe VENTAIR wyposażone są w samoczynnie działający regulator przepływu (reagujący na różnicę ciśnień), dzięki któremu ilość nawiewanego powietrza jest stała, niezależna od warunków atmosferycznych (wiatr, zimno). Dodatkowo umożliwiają ręczną regulację do zamknięcia włącznie.

Należą one do grupy nawiewników szczelinowych montowanych w górnych, poziomych profilach konstrukcyjnych okna. Składają się z dwóch elementów - czerpni powietrza montowanej na zewnątrz oraz regulatora montowanego po wewnętrznej stronie okna. Elementy te połączone są szczeliną wykonaną w profilach okna, umożliwiającą przepływ powietrza.

Samoczynny (automatyczny) regulator przepływu umiejscowiony jest w czerpni powietrza. Elementem sterującym jest aerodynamiczny płat aluminiowy pływający w strumieniu przepływającego powietrza. W miarę wzrostu prędkości powietrza płat unosi się i obraca wokół górnej krawędzi przymykając przekrój przelotu. Gdy prędkość maleje płat opada. Spełnia on funkcję proporcjonalnego, automatycznego regulatora przepływu zapewniając stały strumień niezależnie od warunków zewnętrznych.

Czerpnia dodatkowo osłania przed wnikaniem wody deszczowej, wyposażona jest również w siatkę przeciw owadom.


 

 

Regulator wewnętrzny umożliwia ręczną zmianę przepływu dzięki zastosowaniu uchylnej klapki. Regulacja ręczna może być realizowana bezpośrednio pokrętłem mechanizmu napędowego (wersja BS) lub za pośrednictwem sznureczków z obciążnikami (wersja lewostronna L, wersja prawostronna P).

Zarówno czerpnia jak i regulator wykonane są z tłoczonych profili aluminiowych łączonych elementami z tworzywa sztucznego. Regulator dodatkowo wyposażony jest w izolację cieplną i akustyczna.

Dane techniczne

 • Przepływ nominalny 24m3/h; Δp 10Pa
 • Tłumienie akustyczne przy nawiewniku zamkniętym: Dnew = 43 dB
 • Tłumienie akustyczne przy nawiewniku otwartym: Dnew = 37 dB
 • Odporność na przenikanie wody opadowej: 300 Pa.
Kolorystyka
 • Standardowo: biały (RAL 9016), brązowy (RAL 8017), powłoka anodowana
 • Na zamówienie: inne kolory wg palety RAL.

Profesjonalny montaż nawiewników


Firma Oknosystem.pl specjalizuje się w profesjonalnym montażu nawiewników do stolarki okiennej PCV. Montażyści zostali wyszkoleni w zakresie konstrukcji okien, konstrukcji nawiewników oraz elementów wentylacji. Przeszli również praktyczne szkolenie montażowe. Zostali wyposażeni w specjalistyczny sprzęt pozwalający wykonać sprawnie wysokiej jakości szczeliny pod nawiewniki w oknach PCV i drewnianych.